Kategória: Tudomány

Így gyógyít a jóga

Nemzetközi statisztikák szerint a tudományos orvosi ellátás mellett – vagy gyakorta éppen azzal szemben – az iparilag fejlett országokban mind több beteg fordul a természetgyógyászathoz. Az Egyesült Államokban a jóga az alternatív orvoslás hatodik helyezettje, ami azt jelenti, hogy az amerikaiak 6,1 százaléka egészségügyi célból jógázik.

Az indiai eredetű komplex gyakorlatrendszer egyfajta önismereti útként határozza meg magát, mellyel meditatív lelkiállapot idézhető elő, ez pedig sok testi és lelki panaszon segíthet, például tudományos megfigyelések igazolták, hogy így csökkenthető a magas vérnyomás. Sokan ismétlődő gerincpanaszok miatt végeznek jógagyakorlatokat.

Karen J. Sherman és munkatársai hat amerikai nagyvárosban kerestek önként jelentkezőket arra a vizsgálatra, melyben a jógázás, illetve a fizioterápiában használatos izomgyakorlatok eredményességét hasonlították össze. Összesen 228 felnőtt került a vizsgálatba, akiket véletlenszerűen soroltak három csoportba, a jógázókéba, vagy azok közé, akik szakemberek segítségével 15 féle izomgyakorlatot végeztek panaszaik javítására, illetve egy kisebbe, amely csak a derékfájás idején használható életmódtanácsokat tartalmazó könyvecskét kapott. Mindkét csoport tagjai 12 hétig folytatták a programot.

A jógaprogram figyelembe vette az egyéni fizikai és lelki körülményeket. A programban voltak légzőgyakorlatok és a végén relaxáció is. A testgyakorlatokkal kezelt csoport tagjai a különböző izomcsoportok megfeszítését összesen 52 percig végezték. A leggyengébben a könyvből, saját gyakorlatok végzésével próbálkozók derékpanaszai javultak. A jógázók fájdalmai jelentősen csökkentek már a program 12. hetétől.

A különböző testhelyzetek, a jógaászanák anatómiailag tökéletes tartások, melyek képesek kiegyensúlyozni az izomrendszert, támogatják a szervezet öngyógyító folyamatait, harmonizálják a hormonális háztartást, a keringést és az energetikai folyamatokat is.

Categories: Jóga, Tudomány Tags: Címke: , , ,

Ki lehet a titkok tudója?

“A legszebb élmény a földön találkozni a titokzatossal.”

(Albert Einstein)

A tudat által életre keltett energiákról régóta tudunk. Fennmaradt feljegyzések vallásos csodákat idéznek, próféták, mágusok tetteiről. Bár a múlt eseményeit kétkedve fogadjuk, de ilyesfajta csodákkal ma is számtalanszor találkozhatunk.

Balesete után energiaátadással gyógyította. Egy eset a sok közül. De mi is történik ilyenkor? Megmagyarázható-e valamivel ezeknek a láthatatlan energiáknak a gyógyító ereje? A válasz nem egyszerű.

A betegek gyógyítása olyan univerzumok energiáinak létét sejteti, amely minden fizikai törvénynek ellentmondva, a tudat által mozgósítható. Ez az ismeretlen erő; életenergia ugyanaz amit a kínaiak csínek, az indiaiak pránának neveznek.

Relativitáselmélet és kvantummechanika

A két elmélet között, a mai napig logikai ellentmondás mutatható ki. Nemhiába dúlt vita évtizedeken keresztül, hogy vajon melyik elmélet a hibás. Einstein, Podolsky és Rosen közös értekezésében próbálta megcáfolni a kvantummechanika valószínűségi értelmezését, említi Dr. Héjjas István, “A fizika rejtéjei” c. írásában. Einsteinék olyan következtetésre jutottak, hogy ha két kvantumobjektum kapcsolatba kerül, akkor közöttük a szétválasztást követően is megmarad egyfajta úgynevezett nem lokális kapcsolat és-e miatt a két objektum viselkedése, továbbra is összehangolt lesz.

Einstein és társai a kvantumelmélet hiányosságát akarták nyilvánvalóvá tenni. Einstein szerint  egy ilyen jelenség annyira képtelenség, hogy ha ez a lehetőség a kvantumelméletből logikusan következik, akkor az elméletben lehet a hiba.

Az utóbbi évtizedekben végrehajtott fizikai kísérletek igazolták, hogy az Einstein és társai következtetése működik. E jelenséget azóta is EPR paradoxonnak vagy effektusnak nevezik. Több fejlett országban ezen effektus elvén fejlesztik a szupergyors, a mostaniaknál milliárdszor nagyobb teljesítményű kvantumszámítógépeket.

A kérdés ugyanaz, létezik-e rejtett kölcsönhatás az univerzum összes objektuma között, beleértve az emberi tudatot is, amely az univerzum része. Válasz eddig nem született. A tudományos parapszichológia is kénytelen beérni a jelenségek megfigyelésével, rendszerezésével, leírásával.

Egy a biztos, a tudat központi szerepe, ami gyógyuláshoz vezet.

Categories: Tudomány Tags: Címke: ,

A csakrák

A csakrák az ember energiamezőjében, étertestében található örvénylő és egymással is kommunikáló energiaközpontok. A hét nagy csakra ugyan nem észlelhető anatómiai értelemben, ám metafizikai úton összeköttetésben áll a fizikai test bizonyos rendszereivel.

A csakra szanszkrit szó, amely kereket és mozgást jelent, de mivel érzetekről van szó, nevezhetnénk akár “érzőkörnek” is. Mindannyiunkban hét kerékhez hasonló energiaközpont, un. csakra forog.  Auránk ezen hét fő örvénylő körből álló energiarendszerrel van összefüggésben, melyek biztosítják szervezetünk energiaáramlását.

Csakráink a gerincoszlop mentén, egymás fölött helyezkednek el. Állandóan működnek, akár tudatában vagyunk ennek, akár nem. Energiák haladnak át a csakrákon és különböző pszichés állapotokat váltanak ki.

A régi keleti bölcsek kapcsolatba hozták ezeket a változásokat az öt tattvával vagy elemmel – a kifinomult éterrel, vagyis az akashával, a földdel, a vízzel, a tűzzel, a levegővel.Az emberi testben mindegyik elemnek megfelel egy-egy energiaközpont. Az ősi hindu jógatudomány nagy hangsúlyt helyezett ezen elemek megismerésére és harmonikus működtetésére.

Az alsó három csakra elsősorban a fizikai élettel áll összefüggésben, míg a felső három a spirituális élethez kötődik. A szívcsakra a híd, mely egyesíti a fizikait a spirituálissal.

Az ősi keleti tudományok az energiatest közepén függőlegesen végigfutó fő energiacsatornát szusumnának nevezik. Ehhez kapcsolódik közvetlenül az összes fő csakra.  A szusumná alsó végén nyílik a gyökércsakra, a felsőn pedig a koronacsakra. A szusumnál két oldalán fut a két oldalsó vezeték, azidá és a pingalá. Az idá a női, illetve passzív, Hold-energiát szállítja, a Pingalá pedig a férfi-, aktív Napenergiát szállítja. A csakrákat, a különböző energetikai csatornák, a nadik kapcsolják egymáshoz, együttesen alkotják meg, az un. kundalini shakti testét.

Az élet-energia a gyökércsakrából kiindulva halad a koronacsakra irányába, mintegy összefüggő egészet alkotva. Ezt tekintve, a csakrák bármelyikének nem megfelelő működése, felboríthatja az élet egyensúlyát, azaz betegségeket okozhat.

Ha a csakra megfelelően működik vagyis az óramutató járásával megegyező irányba forog, akkor a csakra nyitott, így fel tudja venni a környezetből az energiát. Tehát a csakrák mozgása, nyitottsága vagy éppen zártsága nagy hatással van testi-lelki egészségünkre. Ezért a szellemi gyakorlatok, testmozgás, jóga és egészséges táplálkozás segítségével nagyban hozzájárulhatunk testünk energiaközpontjainak helyes működéséhez, vagyis az egészséges élethez.

Categories: Jóga, Tudomány Tags: Címke: , , ,