Ki lehet a titkok tudója?

“A legszebb élmény a földön találkozni a titokzatossal.”

(Albert Einstein)

A tudat által életre keltett energiákról régóta tudunk. Fennmaradt feljegyzések vallásos csodákat idéznek, próféták, mágusok tetteiről. Bár a múlt eseményeit kétkedve fogadjuk, de ilyesfajta csodákkal ma is számtalanszor találkozhatunk.

Balesete után energiaátadással gyógyította. Egy eset a sok közül. De mi is történik ilyenkor? Megmagyarázható-e valamivel ezeknek a láthatatlan energiáknak a gyógyító ereje? A válasz nem egyszerű.

A betegek gyógyítása olyan univerzumok energiáinak létét sejteti, amely minden fizikai törvénynek ellentmondva, a tudat által mozgósítható. Ez az ismeretlen erő; életenergia ugyanaz amit a kínaiak csínek, az indiaiak pránának neveznek.

Relativitáselmélet és kvantummechanika

A két elmélet között, a mai napig logikai ellentmondás mutatható ki. Nemhiába dúlt vita évtizedeken keresztül, hogy vajon melyik elmélet a hibás. Einstein, Podolsky és Rosen közös értekezésében próbálta megcáfolni a kvantummechanika valószínűségi értelmezését, említi Dr. Héjjas István, “A fizika rejtéjei” c. írásában. Einsteinék olyan következtetésre jutottak, hogy ha két kvantumobjektum kapcsolatba kerül, akkor közöttük a szétválasztást követően is megmarad egyfajta úgynevezett nem lokális kapcsolat és-e miatt a két objektum viselkedése, továbbra is összehangolt lesz.

Einstein és társai a kvantumelmélet hiányosságát akarták nyilvánvalóvá tenni. Einstein szerint  egy ilyen jelenség annyira képtelenség, hogy ha ez a lehetőség a kvantumelméletből logikusan következik, akkor az elméletben lehet a hiba.

Az utóbbi évtizedekben végrehajtott fizikai kísérletek igazolták, hogy az Einstein és társai következtetése működik. E jelenséget azóta is EPR paradoxonnak vagy effektusnak nevezik. Több fejlett országban ezen effektus elvén fejlesztik a szupergyors, a mostaniaknál milliárdszor nagyobb teljesítményű kvantumszámítógépeket.

A kérdés ugyanaz, létezik-e rejtett kölcsönhatás az univerzum összes objektuma között, beleértve az emberi tudatot is, amely az univerzum része. Válasz eddig nem született. A tudományos parapszichológia is kénytelen beérni a jelenségek megfigyelésével, rendszerezésével, leírásával.

Egy a biztos, a tudat központi szerepe, ami gyógyuláshoz vezet.

Categories: Egyéb Tags: Címke: ,

Vélemény, hozzászólás?